ad
ad
فال قهوه | فال قهوه روزانه | فال قهوه جمعه 25 شهریور
کد خبر: 99762

فال قهوه جمعه 25 شهریور | فال آینده خودتو ببین خیره ایشالله

برای مشاهده فال قهوه جمعه 25 شهریور همراه ما باشید.
فال قهوه جمعه 25 شهریور | فال آینده خودتو ببین خیره ایشالله

فال قهوه جمعه 25 شهریور

برای مشاهده فال قهوه جمعه 25 شهریور همراه ما باشید.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:
آتش بازی : مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار
گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن
قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین
ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:
لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.
مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.
خروس : نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر
تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:
پنجره باز : یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.
شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یك آرزو - دریافت كمكی از ماورا - قابلیت عمل كردن به یك قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز
میخ : سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی
پرستو : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:
حلقه : خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یك معامله - خواستگاری و نامزدی
خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین
سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی
هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر
پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.
مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر
چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:
زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.
پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی
بسته : رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.
خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
میخ : سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی
فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
نان : سمبل سرور و خوشحالی است - برکت - در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:
دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن
تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن
اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.
تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.
خروس : نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:
خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی
دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.
آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
کاسه واژگون : درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:
گل : شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.
سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی
زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:
پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.
روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.
چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.
دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید
سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.
قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:
نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.
مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.
داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.
خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت
سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.
شلوغی : شرکت در یک اجتماع

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:
دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی - دسیسه چینی
چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید
عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
حصار : در بند قرار گرفتن - جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.
خنجر : گرفتاری - کسالت - از دوستان ناباب بپرهیزید.
نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

فال قهوه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:
چادر : حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.
فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.
مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد
هدهد : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

منبع: ساقیا
کپی لینک کوتاه خبر: https://jeldnews.com/d/3nl6qo

پربیننده ترین
اخبار داغ