ad
ad
حوزه گردشگری | مراسم حوزه گردشگری

برگزاری یک مراسم با عظمت در حوزه گردشگری | اتفاق غیر منتظره در این حوزه چه بود؟

اتفاقی غیر منتظره در حوزه گردشگری در غروب روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱402 اتفاق افتاد.قریب به 200 نفر از اهالی گردشگری و روسای تشکلهای مرتبط، حدود ۸ وزیر کابینههای قبلی، بیش از 2۵ معاون وزیر فعلی و قبلی و غیره در مراسم بودند.
کد خبر: 102201
برگزاری یک مراسم با عظمت در حوزه گردشگری | اتفاق غیر منتظره در این حوزه چه بود؟

برگزاری یک مراسم با عظمت در حوزه گردشگری

اتفاقی غیر منتظره در حوزه گردشگری در غروب روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱402 اتفاق افتاد.قریب به 200 نفر از اهالی گردشگری و روسای تشکلهای مرتبط، حدود ۸ وزیر کابینههای قبلی، بیش از 2۵ معاون وزیر فعلی و قبلی و غیره در مراسم بودند.

اتفاقی غیر منتظره در حوزه گردشگری در غروب روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱402 که برخی با شروع تعطیالت چند روزه به سفر رفته یا عازم سفر بوده و بعضی نیز در انتظار تماشای بازی فوتبال ایران و قطر خود را به خانه رسانده و خیلیهای دیگر در ترافیک وحشتناک عصر چهارشنبه تهران متوقف شده بودند، قریب به 200 نفر از اهالی گردشگری و روسای تشکلهای مرتبط، حدود ۸ وزیر کابینههای قبلی، بیش از 2۵ معاون وزیر فعلی و قبلی، جمع زیادی از اساتید و روسای دانشگاههای کشور، مدیران ادوار مختلف میراث فرهنگی و گردشگری از ۳0 سال پیش تاکنون، ومدیران سابق و فعلی حوزه هایی همچون مناطق آزاد، کشاورزی، راه و شهرسازی، گمرک، مدیریت و برنامهریزی، نفت و نیرو، برخی روسای کمیسیونها و نمایندگان ادوار مجلس و خبرنگاران در موزه فرش ایران گرد هم آمدند تا شاهد مراسم نکوداشت آقای مهندس محمد معزالدین رئیس اسبق سازمان ایرانگردی و جهانگردی که آغازگر تحول در گردشگری ایران بود باشند.

استقبال به حدی بود که برخی در صندلیهایی که بعداً اضافه شد مستقر شدند و برخی ایستاده جریان مراسم را دنبال میکردند، جمع کثیری هم که نتوانسته بودند در مراسم حاضر شوند با ارسال پیام خطی و ویدیویی از داخل و خارج از کشور خود را در شکوه بیشتر این رویداد سهیم کرده بودند. این رخداد از این رو نیز غیر منتظره بود که به برگزاری آیین های نکوداشت و قدردانی از اصحاب گردشگری کمتر توجه شده و تالش موثری برای تقدیر از چهرههای ماندگار این صنعت به عمل نیامده است. قدردانی از آقای محمد معزالدین که آغازگر تحول در گردشگری ایران بود پس از گذشت 20 سال بیانگر ظرفیت عظیم ملی است که در این فضای پر التهاب میخواهد افقی را روشن کند و امیدی را در دلها بتاباند این رویداد و توانایی حاضرین در آن به عنوان سرمایههای کشور نشان داد که هنوز هم میتوان آب رفته را به جوی بازگرداند . برگزاری چنین مراسمی با این عظمت که حاصل تالش انجمن متخصصان گردشگری ایران بود همچون برنامههای قبلی این انجمن کورسوی دیگری از امید را در دل تاریکی روشن ساخت.
کپی لینک کوتاه خبر: https://jeldnews.com/d/368959

پربیننده ترین
اخبار داغ