ad
ad
کتاب | کتاب ۱۹۸۴ | بخشی از کتاب ۱۹۸۴

بخشی از کتاب ۱۹۸۴ | در سراسر تاریخ سه گونه آدم در دنیا بوده اند

بخشی از کتاب ۱۹۸۴ نوشته جورج اورول را بخوانید.
کد خبر: 8129
بخشی از کتاب ۱۹۸۴ | در سراسر تاریخ سه گونه آدم در دنیا بوده اند

بخشی از کتاب ۱۹۸۴ نوشته جورج اورول را بخوانید.

در سراسر تاریخ مکتوب، و شاید از پایان عصر نوسنگی، سه گونه آدم در دنیا بوده اند:
بالا، متوسط، پایین... که هدف های این سه گروه کاملا سازش ناپذیر است.
هدف طبقه بالا، اینست که سر جای خود بماند،
هدف طبقه متوسط، این است که جای خود را با طبقه بالا عوض کند،
هدف طبقه پایین، زمانی که هدفی داشته باشد، اینست که تمایزات را در هم شکسته و جامعه ای بیافریند که در آن همه انسان ها برابر باشند.

خصلت پایدار طبقه پایین اینست که خرکاری چنان از پا درش می آورد که جز به تناوب، از آنچه بیرون از زندگی روزمره است آگاهی ندارد.

کتاب ۱۹۸۴
جورج اورول

منبع: آخرین خبر
کپی لینک کوتاه خبر: https://jeldnews.com/d/2aoxk4

پربیننده ترین
اخبار داغ